Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

CZYTAJ WIĘCEJ

Zrównoważone finansowanie (taksonomia)

CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych

CZYTAJ WIĘCEJ

Oznaczenie „TP” w Jednolitym Pliku Kontrolnym przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego

CZYTAJ WIĘCEJ

Zaproszenie dla przedstawicieli samorządów na spotkania konsultacyjne z aglomeracjami w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko szóstej aktualizacji KPOŚK (VI AKPOŚK)

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowelizacja Rozporządzenia Rady Ministrów dotycząca kierowania do pracy zdalnej

CZYTAJ WIĘCEJ

Konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego

CZYTAJ WIĘCEJ

Posiedzenie Komisji GMiŻŚ w sprawie informacji NIK dotyczącej PGW Wody Polskie

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowa dyrektywa ws. wody przeznaczonej do spożycia – stanowisko RE

CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiany w ustawie Prawo wodne w zakresie planowania ryzyka powodziowego wchodzące w życie od 13.11.2020 r.

CZYTAJ WIĘCEJ