Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” rozpoczęła coroczne badanie ankietowe przedstawiające kondycję finansową oraz stan techniczny infrastruktury będącej w zarządzaniu przedsiębiorstwa wśród przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o czynny udział w procesie ankietyzowania. Wyniki uzyskiwane dzięki Państwa uczestnictwu będą pozwalały na zbadanie trendów, zależności i podejmowanie właściwych decyzji dotyczących przyszłości branży. Na podstawie zebranych danych, Izba opracuje, jak każdego roku Raport Benchmarkingu Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych w Polsce. Przedsiębiorstwa, które do 17.05.2019 roku prześlą wypełniony kwestionariusz ankietowy, otrzymają ten Raport bezpłatnie.

Kwestionariusze ankietowe sporządzone zostały w formie edytowalnego dokumentu w formacie .pdf. Do wypełnienia kwestionariusza ankietowego wymagany jest darmowy program Adobe Reader w wersji 9.0 lub nowszej.

Prosimy o zwrócenie uwagi na zmiany w części ekonomicznej ankiety. Zmianie uległy pozycje dotyczące struktury kosztów, wyniku finansowego, a także polityki kadrowej i obejmują one w szczególności pozycje dotyczące działalności związanej z kanalizacją deszczową.

Badanie ankietowe dotyczące kondycji finansowej oraz stanu technicznego infrastruktury będącej w zarządzaniu przedsiębiorstwa odbywa się w terminie 08.04.2019 – 17.05.2019 r.

Plik ankiety należy pobrać na komputer i uruchomić w programie Adobe Reader. https://get.adobe.com/pl/reader/

Ankieta Ekonomiczno-Techniczna IGWP za 2018 do wypełnienia

Ankieta IGWP na 2018 - definicje

Marta Wojnowska
Główny specjalista ds. analiz ekonomicznych

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" rozpoczęła badanie ankietowe wśród przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, dotyczące cen i stawek opłat za wodę i ścieki. W związku z tym zwracamy się z prośbą o czynny udział w procesie ankietyzowania.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” rozpoczęła coroczne badanie ankietowe przedstawiające kondycję finansową oraz stan techniczny infrastruktury będącej w zarządzaniu przedsiębiorstwa wśród przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o czynny udział w procesie ankietyzowania. Wyniki uzyskiwane dzięki Państwa uczestnictwu będą pozwalały na zbadanie trendów, zależności i podejmowanie właściwych decyzji dotyczących przyszłości branży. Na podstawie zebranych danych, Izba opracuje, jak każdego roku Raport Benchmarkingu Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych w Polsce. Przedsiębiorstwa, które do 31.08.2018 roku prześlą wypełniony kwestionariusz ankietowy, otrzymają ten Raport bezpłatnie.

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” serdecznie dziękuje Członkom Izby za przekazanie, w odpowiedzi na prośbę z dnia 27.04.2018 roku, informacji o sposobie rozpatrzenia przez organ regulacyjny złożonych wniosków taryfowych.

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” serdecznie dziękuje Członkom Izby za przekazanie, w odpowiedzi na prośbę z dnia 27.04.2018 roku, informacji o sposobie rozpatrzenia przez organ regulacyjny złożonych wniosków taryfowych.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” rozpoczęła coroczne badanie ankietowe przedstawiające kondycję finansową oraz stan techniczny infrastruktury będącej w zarządzaniu przedsiębiorstwa wśród przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce. W związku z tym zwracamy się z prośbą o czynny udział w procesie ankietyzowania. Wyniki uzyskiwane dzięki Państwa uczestnictwu będą pozwalały na zbadanie trendów, zależności i podejmowanie właściwych decyzji dotyczących przyszłości branży. Na podstawie zebranych danych, Izba opracuje, jak każdego roku Raport Benchmarkingu Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych w Polsce. Przedsiębiorstwa, które do 18.08.2017 roku prześlą wypełniony kwestionariusz ankietowy, otrzymają ten Raport bezpłatnie.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” rozpoczęła coroczne badanie ankietowe dotyczące cen i stawek opłat za wodę i ścieki. W związku z tym zwracamy się z prośbą o czynny udział w procesie ankietyzowania. Wyniki uzyskiwane dzięki Państwa uczestnictwu będą pozwalały na zbadanie trendów zmian cen wody i ścieków w Polsce. Na podstawie zebranych danych, Izba opracuje, jak każdego roku opracowanie pn. „Ceny i stawki opłat za wodę i ścieki”. Przedsiębiorstwa, które do 18.08.2017 roku prześlą wypełniony kwestionariusz ankietowy, otrzymają powyższe opracowanie bezpłatnie.

Rok 2017, to rok jubileuszu 25-lecia działalności Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Pragniemy uczcić nasz Jubileusz pokazując drogę, którą przez te lata przeszła nie tylko sama Izba, ale cała branża wodociągowo-kanalizacyjna. Z tej okazji planujemy publikację wydawnictw okolicznościowych oraz przygotowujemy wystawę jubileuszową.

W związku z zapowiedziami Ministerstwa Środowiska o planach powołania centralnego regulatora dla rynku wody i ścieków w Polsce, Izba podjęła działania zmierzające do przedstawienia Ministerstwu propozycji branży wod-kan odnośnie centralnego regulatora.

Ponieważ zagadnienie regulatora jest niezwykle istotne z punktu widzenia dalszego funkcjonowania branży, celem wzmocnienia argumentów Izby, a także identyfikacji wszystkich ważnych aspektów, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania, zawarte w kwestionariuszu stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” rozpoczęła coroczne badanie ankietowe dotyczące cen i stawek opłat za wodę i ścieki. W związku z tym zwracamy się z prośbą o czynny udział w procesie ankietyzowania. Wyniki uzyskiwane dzięki Państwa uczestnictwu będą pozwalały na zbadanie trendów zmian cen wody i ścieków w Polsce. Na podstawie zebranych danych, Izba opracuje, jak każdego roku opracowanie pn. „Ceny i stawki opłat za wodę i ścieki”. Przedsiębiorstwa, które do 29.07.2016 roku prześlą wypełniony kwestionariusz ankietowy, otrzymają powyższe opracowanie bezpłatnie.