Poniżej przedstawiamy notatkę z podsumowania wideokonferencji członków EurEau dot.  wymiany informacji na temat koronawirusa.

 

Notatkę sporządziła Klara Ramm przedstawiciel Izby w EurEau.

Informacje uzyskane od członków EurEau podczas wymiany informacji na temat sytuacji związanej z COVID-19

 1. Dzięki zasadzie wielu barier i przestrzeganiu ogólnie uznanych zasad technicznych, woda pitna jest bezpieczna, nawet wobec nieznanych organizmów i substancji. W szczególności należy podkreślić efektywność filtracji.
 2. W wielu krajach infrastruktura wod-kan jest częścią krajowej infrastruktury krytycznej. Oznacza to, że przedsiębiorstwa wod-kan mają plany kryzysowe zapewniające bezpieczne, stałe, niezawodne dostawy usług wod-kan.
 3. Europejscy dostawcy usług wod-kan są zobowiązani do zapewnienia konsumentom bezpieczeństwa i zdrowia. Na szczęście woda nie jest drogą transmisji wirusa.
 4. Ryzyko zakażenia koronawirusem poprzez system zaopatrzenia w wodę jest niskie (raport WHO). Do chwili obecnej nie ma dowodów na to, że wirus COVID-19 może być przenoszony przez systemy wodociągowe czy kanalizacyjne (raport WHO).
 5. Pomyśl co wrzucasz do toalety! Nie wolno wrzucać mokrych chusteczek, środków higieny osobistej czy ręczników papierowych. Zatory sieci kanalizacyjnej mogą być niebezpieczne.
 6. Pojawia się coraz więcej kłamliwych informacji (fake news), których firmy nie nadążają prostować.
 7. Konieczna jest współpraca z nauką i innymi autorytetami. Chodzi o to, aby informacja o zapewnieniu bezpieczeństwa wody nie wychodziła tylko od dostawców, ale też od niezależnych autorytetów. To wzmacnia zaufanie konsumentów.
 8. Przedsiębiorstwa obawiają się wzrostu wtórnego zanieczyszczenia wody i legionelli po powrocie do normalności. Aktualnie wiele obiektów ma wyłączoną wodę, sieć nie jest używana (szkoły, biura, zakłady produkcyjne, usługowe itd.). Po włączeniu wody mogą nastąpić problemy z jej jakością.
 9. Problemem będzie niedobór środków ochrony osobistej z powodu braku zaopatrzenia. Zalecamy ścisłe planowanie możliwości, a także odkładanie na później wszelkich działań, które nie są konieczne.
 10. W wielu krajach wydano bezwzględny zakaz odłączania od sieci.
 11. Pojawiają się problemy, które zaczynają się pojawiać u dostawców chemikaliów, w laboratoriach i w pozostałej części łańcucha dostaw.
 12. Austria: Problemem, z którym mamy do czynienia, jest choroba (lub kwarantanna) personelu operacyjnego. Istnieje zagrożenie braku zasobów ludzkich. Wydaliśmy zalecenie, aby odłożyć na później wszelkie działania, które nie są konieczne, oraz aby zaplanować awaryjne działania. Na przykład więksi operatorzy powinni podzielić swoich pracowników na co najmniej 2 grupy, bez osobistego kontaktu między nimi.
 13. Finlandia: Rząd ogłosił w poniedziałek 16 marca stan wyjątkowy, co oznacza, że przepisy dotyczące uprawnień w zakresie stanu wyjątkowego. Rząd wydał bardzo zdecydowane zalecenia, aby ograniczyć działania w celu złagodzenia skutków Covid-19. Usługi wodociągowe są określone jako jeden z sektorów krytycznych, który ustanawia zarówno rygorystyczne zasady, jak i specjalne warunki dla zakładów wodociągowych (oraz niektórych powiązanych podmiotów łańcucha dostaw, takich jak producenci chemikaliów). Oznacza to np. że nawet jeśli szkoły są zamknięte, dzieci, których rodzice pracują w wodociagach, mogą nadal chodzić do szkoły (szkoły oczywiście mają wtedy specjalne ustalenia).

Wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne powinny mieć własne plany awaryjne na wypadek wyjątkowych sytuacji. Większość je ma, ale ich jakość jest bardzo zróżnicowana. Fińska organizacja prowadzi webinaria, które są źródłem informacji.

 1. Grecja: Zapewniamy ludzi, że nasze zakłady pracują skutecznie i zajmujemy się tylko pilnymi sprawami technicznymi. Ministerstwo Zdrowia przesłało wszystkim firmom wodociągowym podstawowe wytyczne dotyczące wzmocnienia metod dezynfekcji z powodu wirusa
 2. Irlandia: Wdrożony został Plan Ciągłości Działania. Personel niekrytyczny pracuje zdalnie, a personel krytyczny nadal pracuje.

Irish Water koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia pracowników. Irish Water korzysta z porad i aktualizacji Europejskiego Centrum Kontroli Chorób i Światowej Organizacji Zdrowia.

Wodociągi proszą klientów nie będących gospodarstwami domowymi o wyłączanie wody w budynkach, które nie będą przez pewien czas używane, w tym na przykład automatyczne spłukiwanie pisuarów.

 1. Szwajcaria: problemem mogą być opóźnione płatności z obiektów przemysłowych.
 2. Hiszpania: Pracownicy podzieleni na grupy niekontaktujące się ze sobą. Część pozostaje w domach jako ewentualne wsparcie

LINKI:

Austria OVGW 18.03.2020
http://www.eureau.org/internal-resources/topics/covid-19/4602-belgium-b-18-03-20/file
https://www.ovgw.at/media/medialibrary/2020/03/2020_03_11_PI_%C3%96VGW_Coronavirus_und_Trinkwasser.pdf
https://eventmaker.at/ml141544v20472c59a66671134add3b71151fa84e99015f.html
http://www.eureau.org/internal-resources/topics/covid-19/4602-belgium-b-18-03-20/file
https://www.oewav.at/Page.aspx?target=391804   

Belgia 18.03.20
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/AM-MB-20200318-covid-19.pdf

Cypr 19.03.20
https://lwb.org.cy/images/pdf/announcement-170320-en.pdf

Estonia 20.03.2020
http://evel.ee/hirmul-on-suured-silmad/

Finlandia 18.03.20
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/yhteiskunnan-toiminnan-kannalta-kriittisten-alojen-henkilosto
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/valmiuslain-kayttoonottoasetus-eduskunnalle
https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/stm-ja-mmm-ohjeistavat-vesihuoltolaitoksia-varautumaan-koronaviruksen-aiheuttamaan-tautiepidemiaan#908a8303
https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/vesihuoltolaitokset-ovat-varutuneet-turvaamaan-riittavan-henkiloston-epidemiatilanteessa/
https://www.vvy.fi/site/assets/files/3274/vesihuollon_riittavan_henkiloston_turvaaminen_epidemiatilanteessa_180320-1.pdf

https://www.vvy.fi/ohjeet-ja-julkaisut/vesihuoltopooli/vesihuoltolaitosten-riittavan-henkiloston-turvaaminen-epidemiatilanteessa/

https://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/21356044/Vesihuollon+h%C3%A4iri%C3%B6tilanteisiin+varautuminen_FINAL.pdf/1240c82f-c856-dd11-babd-a7f8699bd122/Vesihuollon+h%C3%A4iri%C3%B6tilanteisiin+varautuminen_FINAL.pdf

Francja 19.03.2020
https://www.cieau.com/categorie/actualite-de-eau/
https://www.cieau.com/merci-aux-professionnels-de-leau-des-dechets-de-lenergie-et-des-transports-dassurer-notre-quotidien/

Niemcy DVGW 18.03.2020

https://www.dvgw.de/der-dvgw/aktuelles/presse/presseinformationen/dvgw-presseinformation-vom-13032020-coronavirus/
https://www.dvgw.de/wichtige-infos-zu-covid-19/
https://www.dvgw.de/der-dvgw/aktuelles/presse/presseinformationen/dvgw-presseinformation-vom-13032020-coronavirus/
https://www.dvgw.de/der-dvgw/aktuelles/meldungen/meldung-vom-20032020-stilllegung-trinkwasser-installation/

Grecja 18.03.20
https://www.eyath.gr/recommendations-and-guidelines-for-coronavirus/?lang=en
https://www.eyath.gr/from-tomorrow-only-with-security-personnel/?lang=en

Węgry 18.03.20
http://www.maviz.org/fogyasztoi_hir/biztonsagban_a_kozmuszolgaltatasok
http://abouthungary.hu/

Holandia 19.03.2020

https://www.vewin.nl/standpunten/paginas/Coronavirus_COVID19_en_de_drinkwatervoorziening_202.aspx?source=%2fPaginas%2fDefault.aspx

Portugalia 19.03.20

https://wetransfer.com/downloads/88748b4719a747f2d141f246c7dd157420200318170958/c34ed2edf22b843c07e8f5925bac0c7420200318170958/a0bbd3
https://www.apda.pt/pt/noticia/2962/apda-esclarece-sobre-agua-potavel-e-covid-19/
https://www.facebook.com/apda.pt/
https://twitter.com/APDA_PT
https://www.linkedin.com/company/apda.pt

Hiszpania18.03.2020

Szwecja 19.03.2020
https://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/information-om-coronaviruset/

Szwajcaria 18.03.2020
https://www.aquaetgas.ch/aktuell/branchen-news/20200312-covid-19-und-wasserversorgung/

Wielka Brytania 18.03.20
 www.scottishwater.co.uk/About-Us/News-and-Views/180320-3Ps-Flush-Warning
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/16/uks-sewage-system-in-danger-of-gridlock-from-toilet-paper-substitutes-coronavirus
https://www.water.org.uk/covid-19-information-for-customers/

WHO
https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19

Aqua Publica Europea
https://www.aquapublica.eu/

Global Water Research
http://www.globalwaterresearchcoalition.net/

 

 

Klara Ramm Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyszukiwanie