Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "WOD-KAN" Sp. z o.o. w Mławie informuje o sprzedaży dwóch Rotorów mamutowych "Mammutrotor®" w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji).

Rodzaj, typ, uwagi:

Dwa rotory mamutowe do napowietrzania powierzchniowego ścieków Ø 1000, L=5,85 m, P=30kW,
obroty nominalne = 72 min¯¹ ;

typ napędu - Passavant "Classic" ;

moc przekładni - P= 30 kW ;

smarowanie olejowe - CLP 150 ;

łopaty napowietrzające - PA 6 GF 30 ;

producent - Passavant Geiger GmbH D-65322 Aarbergen / Niemcy ;

rotory mamutowe są osadzone na pomostach stalowych ocynkowanych galwanicznie i gotowe do montażu.

stan urządzeń określamy jako bardzo dobry.

Rotory są zawieszone na bloku technologicznym i można sprawdzić ich pracę.

Przedmiot sprzedaży można obejrzeć na oczyszczalni w Mławie, ul. Płocka 106 po uprzednim kontakcie telefonicznym z Panem Lucjanem Wądołowskim, tel. 023/654 60 72

Cena wywoławcza za jeden rotor mamutowy wraz z pomostem stalowym 20 000,00zł netto plus podatek VAT ( dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Wadium

Wysokość wadium 5% ceny wywoławczej.

Wadium należy wnieść w gotówce w terminie do 21 czerwca 2018 r. do godz. 12.00 w kasie Zakładu Mława, ul. Płocka 106.

Miejsce i termin przetargu - Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "WOD-KAN" Sp. z o.o. w Mławie, ul. Płocka 106, 29 sierpnia 2018 roku , godz. 13.00

Pozostałe informacje: Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

IMG 0704IMG 0705PB280141PB280167

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła