Program LIFE jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej poświęconym wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Ma na celu wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizację unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikację i promocję nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska, w tym przyrody.

Jak podaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie LIFE będzie wynosiło dla wszystkich do 95%, pożyczka będzie udzielana na koszt niekwalifikowany, skróceniu ulegnie także czas rozpatrywania wniosku, pojawią się  ułatwienia we wnioskowaniu o krajowe wsparcie oraz wsparcie eksperckie na etapie przygotowania aplikacji.
– Będzie szybciej i prościej. Odpowiadamy na potrzeby instytucji, które mają pomysły na innowacyjne projekty w dziedzinie środowiska lub klimatu. Oferujemy krajową dotację na współfinansowanie oraz pomoc w opracowaniu koncepcji i wniosków. Naszą ofertę kierujemy do instytucji, które chcą konkurować o granty na poziomie całej UE – wyjaśnia Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.

Szczegółowe informacje na temat zmian znajdują się [TUTAJ]

Więcej na temat programu LIFE można przeczytać [TUTAJ]

Małgorzata Massel
specjalista ds. PR