Pod koniec lipca WHO opublikowała kolejną aktualizację wytycznych dotyczących zachowania higieny w usługach wodociągowych i kanalizacyjnych (“Water, sanitation, hygiene, and waste management for SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19Interim guidance”). Tłumaczenie pierwszej edycji wytycznych Izba umieściła na stronie już na początku kwietnia.

Aktualizacja wytycznych zawiera informacje uwzględniające zdobyte doświadczenie i wyniki badań. WHO podkreśla, że na podstawie istniejącej wiedzy i badań nic nie wskazuje na to, że SARS-CoV-2 może utrzymywać się w wodzie pitnej. W przypadku ścieków niektóre niedawne badania wykazały fragmenty RNA, ale nie wirus zakaźny.

Ryzyko przeniesienia SARS-CoV-2 z kału osoby zakażonej wydaje się być niskie. Podczas gdy kilka badań wykryło fragmenty RNA wirusa SARS-CoV-2 w odchodach pacjentów w czasie ich choroby i po wyzdrowieniu, obecne dowody podkreślają trudność hodowli wirusa w wydalinach.

Chociaż obecność SARS-CoV-2 w nieuzdatnionej wodzie pitnej jest teoretycznie możliwa, zakaźny wirus nie został wykryty w źródłach wody pitnej. Istnieje co najmniej jeden udokumentowany przypadek wykrycia fragmentów RNA SARS-CoV-2 w rzece podczas szczytu epidemii w północnych Włoszech. Podejrzewa się, że rzeka była odbiornikiem surowych, nieoczyszczonych ścieków. Nie zanotowano innych przypadków wykrycia wirusa w źródłach wód powierzchniowych ani podziemnych, a zatem ryzyko, jakie koronawirusy stanowią dla dostaw wody pitnej, jest niskie.

Zakaźny SARS-CoV-2 nie został wykryty w ściekach nieoczyszczonych lub oczyszczonych. Fragmenty RNA SARS-CoV-2 wykryto w nieoczyszczonych ściekach i osadzie w wielu krajach i Slady RNA zmniejszają się znacznie, gdy zmniejsza się liczba przypadków zachorowań w danej w społeczności. Ponadto trwają prace nad analizą historycznych próbek ścieków pod kątem SARS-CoV-2.

Klara Ramm

ekspert IGWP

Link do pełnego tekstu: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333560/WHO-2019-nCoV-IPC_WASH-2020.4-eng.pdf?sequence=10&isAllowed=y

Wyszukiwanie