Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” wspólnie ze Stowarzyszeniem Dialog i Rozwój, organizuje II Forum Ochrony Środowiska. Odbędzie się ono w dniach 15-16 lutego 2016 roku , w Warszawie   Jest  ono doskonałą okazją do zaprezentowania osiągnięć Polski w dziedzinie ochrony środowiska. Jednak szczególnie zależy nam na przedstawieniu najlepszych praktyk w sektorze usług komunalnych.

Temat  II Forum  Ekologia stymulatorem rozwoju miast, wywołany został wzrastającą rolą terenów zurbanizowanych, które stały się siedliskiem życia ponad połowy mieszkańców Ziemi. We wszystkich krajach świata wzrasta liczba aglomeracji i ich liczebność.  Proces urbanizacji jest jednym z najbardziej uderzających przejawów współczesnej cywilizacji,  zachodzi również w Polsce. Większość Polaków żyje w miastach,  znajdując tu  pracę, przyczyniając się do  wzrostu gospodarczego. Wydaje się, że trend migracyjny ze wsi do miast jest nieodwracalny. Ale miasta to jednocześnie rosnące wyzwa­nia związane z koniecznością rozwoju usług komunalnych   (trans­port, odpady, dostęp do zdrowej wody, czyste środowisko, niski poziom emi­sji szkodliwych gazów itd.), przy zachowaniu zasad ochrony środowiska.  Dlatego problematyka zrównoważonego i inteligentnego rozwoju miast przykuwa uwagę polityków, uczonych, mediów. Kryzys ekologiczny, wzrost liczby ludności świata , ocieplenie klimatu, zanieczyszczenie środowiska wymieniane są jednomyślnie przez osoby  zarządzające miastami  oraz   wielu wybitnych specjalistów.

Nie istnieje żadna inna  zadawalająca forma osadnictwa, która zastąpiłaby miasta. Dlatego powinniśmy dbać o to, by życie w nich było zdrowe, wygodne, przyjazne człowiekowi. Jednocześnie nie wolno nam niszczyć środowiska naturalnego, bez niego miasta skazane są na zagładę. Funkcjonujący w  Polsce model konsumpcji nie odbiega od europejskiego. Mamy wciąż nowe, niekoniecznie uzasadnione potrzeby, dążymy do komfortu, ale czas płynie nam coraz szybciej. Czy więc  mieszkańcy terenów zurbanizowanych gotowi są na przy­ję­cie modelu kon­sump­cji umiar­ko­wa­nej i roz­sąd­nej, czy zaak­cep­tują różne ogra­ni­cze­nia, obowiązkowy recy­kling, oszczędność zasobów, zgodzą się na budowę w sąsiedztwie spalarni, farm wiatrowych, fotowoltaicznych? Inwestycje te zmieniają przecież krajobraz już teraz i coraz bardziej zbliżają się do naszych domów.

Świat się zmienia niezależnie od naszej woli i stawia nam wyzwania, o których jeszcze kilka lat temu nie myśleliśmy. Paliwo powstaje  z biomasy, energia elektryczna ze słońca i wiatru, coraz intensywniej podejmowane są starania o to, by gospodarka funkcjonowała bezodpadowo. Także firmy branży wodociągowo-kanalizacyjnej stoją przed wciąż nowymi wyzwaniami związanymi z wdrażaniem nowych technologii,  w procesach  oczyszczania ścieków, uzdatniania wody. Koncentrują się również na innowacyjności, rozwiązaniach  zmniejszających energochłonność koszty  funkcjonowania.

Dorota Jakuta
Prezes IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych +

    Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez Stowarzyszenie Czytaj więcej
  • Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 +

    Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 Termin webinarium 1 lipca 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
  • 1