Kraje członkowskie podejmują szereg działań w sytuacji kryzysowej, w której znalazła się Europa.

Poniżej przedstawiamy przekazane przez europejską  federację branży wod-kan - EurEau wykaz działań podjętych przez kraje członkowskie.

 • Zalecenia WHO stanowią podstawę zachowań we wszystkich krajach.
 • WHO podkreśla zasadnicze znaczenie oczyszczania ścieków dla ochrony zdrowia ludzi – musi zostać utrzymane
 • Nastąpiło wzmocnienie zwykłych środków higieny (odzież i obuwie robocze, rękawiczki, okulary i maski, gdy istnieje ryzyko.)
 • Regularne mycie rąk mydłem i wodą lub roztworem wodno-alkoholowym (zapewnienie pracownikom środków zapewniających higienę rąk w odległości 5 metrów od toalet, jadalni itp.)
 • Środki higieny i zachowanie dystansu między ludźmi mają zastosowanie wszędzie.
 • Spotkania, które nie są absolutnie konieczne, są odraczane, pracownicy korzystają z telepracy.
 • Zakaz kontaktu między pracownikami operacyjnymi a osobami zewnętrznymi (np. dostawcami).
 • Zapewnienie jednorazowego plastikowego zabezpieczenia kierownic pojazdów służbowych.
 • Regularne i dokładniejsze sprzątanie pomieszczeń socjalnych.
 • Zmniejszenie liczby zespołów w pracy, tygodniowe przerwy (postoje zespołów).
 • Oddzielne toalety i prysznice dla różnych zespołów (wykonujących różne prace).
 • Tylko naprawy awaryjne.
 • Transport publiczny zabroniony, dla personelu zapewniony samochód prywatny lub służbowy.
 • Bezpłatna dostawa posiłków na miejsce pracy.
 • W przypadku pogorszenia sytuacji: 2-tygodniowe przerwy i ścisła separacja między operatorami a osobami odpowiedzialnymi za dostawy.
 • Kierownik oczyszczalni jest całkowicie odizolowany od personelu obsługującego, jego pokój jest sprzątany po każdej zmianie.
 • Ustanowienie listy potencjalnych nowych menedżerów i szybkie szkolenie ich w celu ewentualnego zastąpienia chorych.
 • Zwiększenie liczby personelu odpowiedzialnego za utrzymanie pomieszczeń.
 • Koniec korzystania ze stołówki, pracownicy proszeni są o przyjazd z własnym zapakowanym obiadem.
 • W przypadku personelu administracyjnego: telepraca, a jeśli konieczne jest przybycie do biura, odbywa się w rozłożonych, różnych godzinach tak, aby się nie spotykali.

 

Ekspert IGWP – Klara Ramm

Wyszukiwanie