Szanowni Członkowie Izby,

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do biura Izby dotyczącymi odpowiedzi  Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na wniosek IGWP  o wsparcie branży w zabezpieczeniu dostaw środków dezynfekcyjnych i higieny osobistej, w celu realizacji postulatu Izby, przedkładamy odpowiedź uzyskaną od Pana Andrzeja Brzuzana Dyrektora Biura Obrony i Ochrony Informacji Niejawnych  MGMiŻŚ  w dniu dzisiejszym:

 

 • podjęte przez RCB, uzgodnione z Ministerstwem Aktywów Państwowych, zobowiązania dotyczyły faktycznie zabezpieczenia potrzeb operatorów Infrastruktury Krytycznej (w tym systemu zaopatrzenia w wodę) w zakresie ochron osobistych i środków dezynfekujących,
 • zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o rezerwach strategicznych  rezerwy te mogą być udostępniane m. in. w celu: odtworzenia infrastruktury krytycznej, zaspokojenia podstawowych potrzeb obywateli czy też ratowania ich życia i zdrowia,
 • zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy wniosek o udostępnienie określonego asortymentu rezerw strategicznych może złożyć inny organ realizujący zadania m. in. w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej, zdrowia publicznego oraz ochrony i bezpieczeństwa obywateli (w domyśle organ samorządowy).

 

Jak wynika z powyższego, zwłaszcza z przywołanych zapisów ustawy, to organy samorządowe, będące organami założycielskimi dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, powinny składać stosowne wnioski do Ministra Zdrowia, który po ich akceptacji winien przesłać je (w formie zbiorczego zestawienia) do ministra właściwego do spraw energii (Ministra Klimatu), który na tej podstawie powinien wydać decyzję o zwolnieniu danego asortymentu z rezerw.

 

Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego, celem wsparcia Ministra Zdrowia w zbieraniu, analizowaniu i ocenie merytorycznej zapotrzebowania, Biuro Obrony i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przejęło funkcję „pierwszego kontaktu” dla przedsiębiorców wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym operatorów IK systemu zaopatrzenia w wodę,  do którego przedsiębiorstwo winno zgłosić swoje potrzeby na środki ochrony osobistej i dezynfekcji w formie skanu pisma na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,    stosując poniższe zapisy tabelaryczne:

 

 • pełna nazwa przedsiębiorstwa,
 • osoba do kontaktu (nr tel. i adres e-mail) – uzgadnianie miejsca i terminu realizacji zapotrzebowania,
 • wyszczególnienie środków ochrony i higien y osobistej (ilość – na okres 2 tygodni, j.m.):
 • maska ochronna,
 • kombinezon ochronny,
 • okulary ochronne,
 • rękawiczki ochronne,
 • płyn dezynfekujący do rąk,
 • płyn dezynfekujący do powierzchni,
 • uzasadnienie.

 

Zbiorcze zestawienia dwa razy w tygodniu(środa, piątek) BOiIN przesyła do Ministerstwa Zdrowia. Na dalsze działania MGMiŻŚ nie ma już wpływu.’’

 

Prezes Izby

Dorota Jakuta

 

Wyszukiwanie