Spotkanie zespołu kryzysowego EurEau – wnioski ogólne:

 • Nie wystąpiły istotne przerwy w dostawie wody ani ścieków w żadnym z krajów członkowskich.
 • Wskaźniki absencji personelu w większości krajów powoli wracają do normy.
 • Żaden z krajów członkowskich nie zaproponował specjalnego wsparcia publicznego dla przedsiębiorstw wod-kan.
 • Utrzymują się pewne problemy regionalne (dostawa chemikaliów z importu, przeróbka osadu).
 • Większość modeli przewiduje, że liczba zarażonych osób w Europie będzie nadal rosła.
 • W niektórych krajach planuje się lub już rozpoczęto (UK) priorytetowe badania personelu kluczowego na zakażenie wirusem.

Pozostałe kwestie:

 • Artykuł Uniwersytetu w Pekinie na temat możliwości przenoszenia Covid-19 w kale Żywotny SARS-CoV-2 znaleziono w kale 59% zakażonych pacjentów i tylko w jednej próbce moczu. Wyniki badania doprowadziły do alarmistycznych doniesień medialnych w wielu krajach. Branża wod-kan podtrzymuje oświadczenie, że stosowanie standardowych środków ochrony indywidualnej jest wystarczające do ochrony pracowników kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Komitet EU2 przeanalizuje powiązane badania, ale na tym etapie nie jest wymagana dalsza komunikacja zewnętrzna.
   
 • Uruchamianie zamkniętych budynków. Coraz więcej krajów członkowskich przygotowuje się do tego procesu i pracuje nad wytycznymi. W Szwajcarii władze publiczne opracowały już wytyczne dla właścicieli i administratorów budynków.
   
 • Certyfikaty kompetencji. Aby zapewnić dostępność zasobów kadrowych, niemiecka DVGW przedłużyła o sześć miesięcy okres ważności certyfikatów kompetencji zawodowych operatorów infrastruktury wod-kan.
   
 • Wirtualny Międzynarodowy Szczyt Badań Wody WRF na temat nadzoru środowiskowego nad wskaźnikami COVID-19 w ściekach. Wydarzenie odbędzie się w dniach 27–28 kwietnia 2020 r. 
   
 • Wspólne Centrum Badawcze UE (JRC), proponuje projekt dotyczący obecności SARS-CoV-2 (RNA) w ściekach. Instytucja chce przeanalizować próbki z 25 oczyszczalni ścieków, a także poszukać odpowiednich farmaceutyków stosowanych w leczeniu COVID19.
   
 • Woda w kąpieliskach. Komitet EU2 EurEau zbiera informacje dotyczące Covid-19 i dyrektywy w sprawie jakości wody w kąpieliskach.

 

Klara Ramm - Ekspert IGWP 

Wyszukiwanie