SPRZEDAJĄCY:
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

Samozasysające urządzenie napowietrzająco-mieszające ze wspomaganiem własną dmuchawą regeneracyjną na pływakach AIRE-O2 TRITON – 2szt.

Wykorzystanie np. do napowietrzania osadu czynnego w biologicznych komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach ścieków czy do odświeżania i homogenizacji ścieków i osadów, flotacji i stabilizacji tlenowej. Zapewniają doskonałe wymieszanie zawartości komory z możliwością całkowitego wyłączenia napowietrzania (możliwość prowadzenia nitryfikacji i denitryfikacji jednym urządzeniem).

Moc silnika 22,0 kW

Prędkość obrotowa 738 r/min

6 pływaków

Rok produkcji 2011

Urządzenia zakupione na potrzeby napowietrzania komór stabilizacji osadu nadmiernego. Ze względu na brak konieczności prowadzenia procesu urządzenia nie zostały włączone do układu.
NIEUŻYWANE

CENA WYWOŁAWCZA:

25 000 zł + VAT/szt.

OGLĘDZINY
Oględzin można dokonać w na OŚ Panewniki w Katowicach po uprzednim ustaleniu terminu.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Pisemne oferty z ceną wyrażoną cyframi i słownie w zamkniętej kopercie z oznaczonym numerem ogłoszenia oraz podpisem "Oferta zakupu urządzenia TRITON" należy złożyć do dnia 22 listopada
2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. przy ul. Wandy 6 w Katowicach.

Oferta powinna zawierać:

- nazwę (imię i nazwisko lub firmę), adres oferenta oraz telefon kontaktowy

- numer NIP lub PESEL

- cenę oferty brutto

- podpis osoby upoważnionej wraz z pieczęcią firmową.

OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 listopada 2019 r. w siedzibie KIWK Sp. z o.o. w Katowicach. Sprzedający nie przewiduje możliwości otwarcia ofert w obecności oferentów.

WADIUM

W ogłoszeniu nie zostało ustalone wadium.

OSOBA DO KONTAKTU

Beata Włodarczyk - tel. 32 350 00 75

Wszelkie koszty powstałe w wyniku wykonanych prac ponosi kupujący. Spółka zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub unieważnienia prowadzonego przetargu, swobodę wyboru najkorzystniejszej oferty, przy czym oferentom nie przysługuje żadne odszkodowanie z tego tytułu.

IMG 20191104 100418

IMG 20191104 100436

part000001 04 

part000001 06

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.