Szanowni Państwo,


Swoją służbę na stanowisku Podsekretarza Stanu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zakończyła Pani Anna Moskwa, która przesłała Izbie podziękowanie za dotychczasową współpracę.

Bardzo ceniliśmy sobie wszelkie kontakty z Panią Minister A. Moskwą, jej wysokie kompetencje, profesjonalizm w działaniu, każdą wymianę myśli, doświadczeń, ale przede wszystkim dużą otwartość Pani Minister na zagadnienia dotyczące branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Mogliśmy zawsze liczyć na dużą życzliwość dla naszego środowiska i otwartość na jego potrzeby.

W imieniu własnym i całej branży wodociągowo-kanalizacyjnej przesyłam Pani Minister najserdeczniejsze podziękowanie i życzę samych sukcesów!


Dorota Jakuta
Prezes IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

    Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 +

    Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • 1