W codziennym życiu wodociągów zdarzają się awarie zestawów wodociągowych, awarie i likwidacje przyłączy, konieczna jest budowa nowych przyłączy i instalacja wodomierzy w nowych nieruchomościach itp. Konieczna jest interwencja techniczna pracowników wodociągów w nieruchomości odbiorcy usług – niezbędne jest przy tym dochowanie maksymalnej staranności w celu sprawdzenia, czy w danej nieruchomości nie przebywają osoby chore lub przebywające na kwarantannie lub w innej formie izolacji związanej z podejrzeniem obecności osób chorych lub przebywających na kwarantannie w nieruchomości.

 

 

Służby sanitarne (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) odmówiły bieżącej informacji (czytaj: informacji szybkiej, doraźnej, na telefon) prawdopodobnie ze względu na brak uporządkowanych baz danych i brak kadry mogącej wykonać takie działania. Natomiast bardzo sprawnie podeszła do tematu Policja: jedynym wymogiem było dwuzdaniowe pisemko informujące Komendę Powiatową (Miejską) Policji o tym, jaki jest cel sprawdzenia i z jakiego numeru telefonu będzie kierowane pytanie telefoniczne dotyczące ewentualnego pobytu osoby na kwarantannie pod wskazanym adresem.

Zapytanie telefoniczne do Policji zawiera tylko numer nieruchomości (oczywiście pełny adres), nie naruszamy w ten sposób warunków RODO. Kontakt z Policją zapewnia Dyspozytor Przedsiębiorstwa i tylko on w Przedsiębiorstwie ma uprawnienia do zasięgania informacji. Powyższy schemat działania sprawdził się doskonale w codziennej praktyce Przedsiębiorstwa – sprawdzenie nieruchomości trwa 1 – 2 minut. Gorąco polecam.

Tadeusz Rzepecki

Prezes Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o.

Wyszukiwanie