Szanowni Państwo

Z upoważnienia Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” z siedzibą w Bydgoszczy, przekazujemy pismo skierowane do  Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów RP,  w zakresie uwag i propozycji rozwiązań do projektu Ustawy zmieniającej  ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), projekt z 21.03.2020 roku.

adw. Paweł Sikorski

 

Wyszukiwanie