W dniu dzisiejszym wpłynęła do Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" odpowiedź na pismo skierowane do Głównegi Inspektora Sanitarnego w sprawie wypracowania jednolitego, elastycznego podejścia Głównego Inspektoratu Sanitarnego i organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej do realizacji przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne harmonogramów poborów próbek wody do spożycia w ramach monitoringu jakości wody.

Z treścią pisma IGWP możecie Państwo zapoznać się tutaj: 

https://www.igwp.org.pl/index.php/informacje/koronawirus-info/1546-pisma-skierowane-do-glownego-inspektora-ochrony-srodowiska-i-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawach-zgloszonych-przez-czlonkow-izby-gospodarczej-wodociagi-polskie

 

Poniżej zamieszczamy odpowiedź w tej sprawie: 

 Pismo do IGWP w spr harmonogramow badania wody Strona 1

 Pismo do IGWP w spr harmonogramow badania wody Strona 2

 

Pismo w PDF

Wyszukiwanie