Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” poniżej przesyła informacje dotyczące zmian noszenia maseczek w zakładach pracy wraz z komentarzem kancelarii prof. dr hab. Bartosza Rakoczy:

,,Od 2 grudnia znowu zostały zmienione zasady noszenia maseczek w zakładach pracy. Wprowadzony kilka dni temu obowiązek zakrywania ust i nosa, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, został złagodzony - obecnie pracodawca może postanowić inaczej. Poza tym odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku spożywania posiłków lub napojów w zakładach pracy.

Od 28 listopada w zakładach pracy został wprowadzony obowiązek zakrywania ust i nosa, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Obowiązek ten budził wiele wątpliwości - czy dotyczył wszystkich pomieszczeń w zakładach pracy, w tym np. stołówek, czy tylko przestrzeni, do których mają dostęp interesanci, np. recepcji?

2 grudnia weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 1.12.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2132).

Rozporządzenie to wprowadziło dwie ważne zmiany:

1) pracodawca może postanowić inaczej i złagodzić obowiązek zakrywania ust i nosa, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba,

2) odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku spożywania posiłków lub napojów w zakładach pracy.

Obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba że pracodawca postanowi inaczej) został wprowadzony do 27 grudnia 2020 r.

Ponadto do 27 grudnia (tak jak dotychczas) zakłady pracy są obowiązane zapewnić:

a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,

b) odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii (§ 11 ust. 3 pkt 3).

Podstawa prawna:

§ 25 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenie Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2132).”

Poniżej plik przedmiotowego Rozporządzenia

Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2132)

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Wyszukiwanie