W związku z licznymi ponagleniami Członków IGWP dot. terminu szczepień pracowników wod-kan uprzejmie informuję, iż systematycznie temat szczepień jest przez Izbę monitowany.

Niezależnie od kontaktów z Ministerstwem Zdrowia, skierowałam do Pana Marka Gróbarczyka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, nadzorującego miedzy innymi gospodarkę wodno-ściekową, prośbę o wsparcie działań Izby, dążących do jak najszybszego zaszczepienia pracowników naszego sektora.

W dniu wczorajszym z Ministerstwa Zdrowia otrzymaliśmy kolejną odpowiedź, w której wskazano, iż:

„Etapy wyróżnione w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19 zdefiniowały kolejność szczepień poszczególnych grup do nich uprawnionych. Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19, pracownicy przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych są uprawnieni do szczepień w ramach etapu II jako osoby bezpośrednio zwiększające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne. Obecnie szczepieniom poddawane są osoby uprawnione do szczepień na etapie 0 oraz I. Proces szczepienia obywateli jest dynamiczny, a Ministerstwo Zdrowia stale monitoruje jego przebieg. Termin szczepień zależy przede wszystkim od tempa dostaw szczepionek od producentów. Biorąc powyższe pod uwagę, aktualnie trudno jest przewidzieć termin rozpoczęcia szczepień osób uprawnionych w ramach etapu II oraz sposób jego procedowania. Niemniej jednak zapewniam, że stosowne komunikaty dotyczące możliwości zgłoszenia się na szczepienie przez osoby uprawione do szczepień na etapie II, zostaną ogłoszone we właściwym terminie. Jednocześnie pragnę podkreślić, że zgłaszane uwagi i postulaty odnoszące się do ww. regulacji są szczegółowo analizowane we współpracy właściwymi organami. Jednakże należy mieć na uwadze, że liczba aktualnie dostępnych szczepionek jest – z przyczyn niezależnych od Rządu – ograniczona, a sytuację dodatkowo utrudnia przejściowe ograniczenie dostaw, będące wynikiem decyzji producentów. Z tego powodu, doceniając wagę wielu spośród zgłaszanych propozycji, nie jest możliwe umieszczenie w grupach priorytetowych przedstawicieli wszystkich środowisk, które występują w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia. Nie można natomiast wykluczyć, że analiza wniosków i postulatów zgłaszanych w toku realizacji szczepień, w przypadku uznania ich za zasadne może skutkować wprowadzeniem zmian w kolejności szczepień. Rozumiejąc znaczenie poruszonej sprawy, chciałbym zapewnić, że Ministerstwo Zdrowia podejmuje starania na rzecz zaszczepienia możliwie najliczniejszej grupy osób w jak najkrótszym terminie.”

Zapewniam Członków Izby, iż po otrzymaniu konkretnych informacji dot. terminu i harmonogramu szczepień etapu II niezwłocznie przekażemy je Członkom Izby.

Dorota Jakuta

Prezes Izby

Wyszukiwanie