Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088, zostało opublikowane w czerwcu br. W skrócie jest zwane taksonomią. To oczywiście nie ta sama taksonomia, która zajmuje się klasyfikacją roślin i zwierząt, choć również ma wiele wspólnego ze środowiskiem naturalnym. Inicjatywa ma bowiem na celu stworzenie systemu klasyfikacji zrównoważonej działalności gospodarczej w nawiązaniu do celów środowiskowych UE w zakresie łagodzenia zmian klimatu.

Komisja Europejska ma obowiązek opracować akt delegowany zawierający techniczne kryteria w powiązaniu z celami środowiskowymi. Rozpoczęła właśnie konsultacje w sprawie projektu tego aktu. W dokumencie zaproponowano między innymi szczegółowe wymagania, jakie należy spełnić, aby inwestycje w infrastrukturę wod-kan były uznawane za zrównoważone (motyw 20 oraz rozdział 5 i załącznik E do załącznika 1). Regulacja może zatem mieć daleko idący wpływ na dostęp naszego sektora do finansowania.

Konsultacje społeczne trwają do 18 grudnia.

Szczegóły można znaleźć na stronie KE pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12302-Climate-change-mitigation-and-adaptation-taxonomy?idU=5#ISC_WORKFLOW

dr inż. Klara Ramm,

ekspert IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

    Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 +

    Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • 1