Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje iż w dni 28 listopada br. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. 2020r. poz.2091)

Na mocy ww. rozporządzenia utrzymano m.in. nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej i utrzymywanie dystansu 1,5 m od innych osób.

Na mocy §25.ust.1 pkt.2) lit. c) rozporządzenia zaostrzone zostały zasady zakrywania ust i nosa, m.in. w zakładach pracy:
,,w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1osoba, oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny”

Jak wskazuje RM w informacji zawartej na stronie gov.pl , w reżimie sanitarnym przywrócone zostało funkcjonowanie sklepów oraz usług w galeriach i parkach handlowych. Zmianie ulega obowiązek poddania się kwarantannie, po otrzymaniu skierowania na test od lekarza podstawowej i nocnej opieki zdrowotnej. Już w dniu, kiedy lekarz skieruje daną osobę na wykonanie testu jest ona zobowiązana poddać się kwarantannie. Co ważne, kwarantanna jest zawieszona na czas wykonania testu (droga do miejsca pobrania wymazu i powrót do domu). Zawieszenie kwarantanny lub izolacji ma miejsce, także kiedy dana osoba udać się do lekarza. W tych sytuacjach dana osoba nie musi zgłaszać się do sanepidu.

Jak wynika z treści rozporządzenia okres obowiązywania obostrzeń zaplanowany został do dnia 27 grudnia 2020 r.

Poniżej zamieszczony został plik pdf. wraz z rozporządzeniem.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

    Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 +

    Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • 1