W dniu 13 października 2021 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, w którym uczestniczył przedstawiciel Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Przedmiotem obrad było rozpatrzenie informacji Ministra Infrastruktury nt. problemów gospodarki wodno – ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Stanowisko resortu Infrastruktury przedstawił Pan Marek Gróbarczyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Należy odnotować dwie kwestie. W swoim wystąpieniu Minister Marek Gróbarczyk podkreślił, iż do końca bieżącego roku zostaną przyjęte założenia aktualizacyjne KPOŚK, który podlegał konsultacjom społecznym, zaś na pytanie Przewodniczącej Komisji, Pani Poseł Urszuli Pasławskiej, z jakich środków finansowane będą w nowej perspektywie projekty poniżej 2 tys. RLM, odpowiedział, iż dedykowane one będą wyłącznie dla gmin na infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną, przy założeniu, że 95% pochodzić będzie z budżetu „Polskiego Ładu” oraz Krajowego Programu Odbudowy, zaś 5% z budżetu gmin.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” z zadowoleniem i akceptacją przyjmuje powyższe deklaracje strony rządowej.

W załączeniu „Informacja Ministra Infrastruktury nt. problemów gospodarki wodno – ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (załącznik).

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 3 listopada +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 3 listopada Termin webinarium 3 listopada 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
  • Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 +

    Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium (w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia) przysługuje Czytaj więcej
  • 1