Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wody

Tegorocznym tematem przewodnim Światowego Dnia Wody jest hasło "Leaving no one behind - nie pozostawić nikogo w tyle".

Jest to rozwinięcie głównego postulatu "Programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030": które głosi, że zrównoważony rozwój powinien przynosić korzyści każdemu.

Cel 6 zrównoważonego rozwoju (SDG 6) obejmuje zapewnienie dostępności i zrównoważonego zarządzania wodą dla wszystkich do 2030 roku, co symbolizuje hasło tegorocznej kampanii.

Dziś miliardy ludzi wciąż żyją bez bezpiecznego dostępu do wody w gospodarstwach domowych, szkołach, czy miejscach pracy. Grupy marginalizowane - kobiety, dzieci, uchodźcy, ludy tubylcze, osoby niepełnosprawne i wiele innych - często są pomijane, a czasem spotykają się z dyskryminacją, ponieważ próbują uzyskać dostęp i zarządzać bezpieczną wodą, której potrzebują.

DLACZEGO LUDZIE SĄ POZOSTAWIENI BEZ DOSTĘPU DO BEZPIECZNEJ WODY?

Ludzie są pozostawieni bez bezpiecznej wody z wielu różnych powodów. Oto przykład tych, które powodują, że niektóre osoby znajdują się w szczególnie niekorzystnej sytuacji:

• Rasa, pochodzenie etniczne, religia, kasta, język i narodowość

• Niepełnosprawność, wiek lub stan zdrowia

• Własność, dzierżawa, miejsce zamieszkania, status ekonomiczny i społeczny

• Płeć i orientacja seksualna

Inne czynniki, takie jak degradacja środowiska, zmiany klimatu, wzrost populacji, konflikty, wymuszone przepływy migracyjne i migracje mogą również wpływać na grupy, które mają zmarginalizowany dostęp do wody.

CO OZNACZA „BEZPIECZNA WODA”?

„Bezpieczna woda” to skrót od „bezpiecznie zarządzanej wody pitnej ” i jest to woda dostępna w pomieszczeniach, dostępna w razie potrzeby i wolna od zanieczyszczeń.

DLACZEGO TO JEST WAŻNE?

Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś, woda jest twoim dobrem. Dostęp do wody stanowi podstawę zdrowia publicznego, dlatego stanowi kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju oraz stabilnego i dostatniego świata. Nie możemy iść naprzód jako społeczeństwo globalne, podczas gdy tak wielu ludzi żyje bez dostępu do bezpiecznej wody.

CZYM JEST PRAWO CZŁOWIEKA DO WODY?

W 2010 r. ONZ uznała dostęp do bezpiecznej i czystej wody pitnej oraz dostępu do kanalizacji, jako prawo człowieka.

Kluczowe fakty:

• 2,1 miliarda ludzi żyje bez dostępu do bezpiecznej wody w domu
• Jedna na cztery szkoły podstawowe nie ma wody pitnej, jej uczniowie korzystają z niezabezpieczonych źródeł lub są spragnieni
• Codziennie ponad 700 dzieci poniżej piątego roku życia umiera z powodu biegunki związanej z niebezpieczną wodą i złeymi warunkami sanitarnymi
• 80% osób, które muszą używać niebezpiecznych lub niezabezpieczonych źródeł wody żyje na obszarach wiejskich
• Kobiety i dziewczęta są odpowiedzialne za gromadzenie wody w ośmiu na dziesięć gospodarstw z brakiem dostępu do wody na miejscu 
• Ponad 800 kobiet umiera codziennie z powodu komplikacji w ciąży i w trakcie porodu
• 68,5 miliona osób, które zostały zmuszone do ucieczki z domów, ma dostęp do bezpiecznych źródeł wody 
• Około 159 milionów ludzi pobiera wodę pitną z wód powierzchniowych, takich jak stawy i
strumienie
• Około 4 miliardów ludzi - prawie dwie trzecie ludności świata - doświadcza niedoboru wody w ciągu co najmniej jednego miesiąca w roku
• 700 milionów ludzi na całym świecie może zostać zmuszonych do przesiedlenia z powodu intensywnego niedoboru wody do roku 2030
• Bogatsi generalnie otrzymują wysoki poziom usług związanych z wodą przy często niskich kosztach, podczas gdy biedni płacą znacznie wyższą cenę za usługi o podobnej lub gorszej jakości.

 

Główny specjalista ds. Marketingu i PR - Jakub Kucharski
na podstawie materiałów i informacji dostępnych na stronie www.worldwaterday.org

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1