Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie w sprawie opodatkowania unijnej dotacji do kanalizacji. Opodatkowanie dotyczy osób, które dzięki unijnym dopłatom, taniej podłączyły się do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Rozpatrywana przez NSA  sprawa odnosiła się do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, które  dzięki środkom z NFOŚiGW, udzieliło swoim klientom rabatu za podłączenie do sieci. Sądzono, że w związku z takim rabatem nie jest konieczne wystawienie PIT 8C odbiorcom usług. Takiej opinii nie podzielił urząd skarbowy. NSA uznał,  wyroku, z dnia 2 lutego 2016 roku - sygnatura akt II FSK 3469/13 - iż uzyskana bonifikata nie jest rabatem, ale  stanowi nieodpłatne świadczenie usług, czyli jest przychodem dla  odbiorców i podlega opodatkowaniu.

Wyrok NSA rodzi konsekwencje prawne w stosunku do przedsiębiorstw, które postąpiły  analogicznie i zobowiązuje je do wystawienia odbiorcom usług PIT 8C, natomiast klienci przedsiębiorstwa zobowiązani są do zapłaty podatku za uzyskany przychód.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Praktyczne wykorzystanie benchmarkingu w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych: Warszawa, 21 listopada 2019 r. +

    Praktyczne wykorzystanie benchmarkingu w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych: Warszawa, 21 listopada 2019 r. Krajowy projekt benchmarkingowy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, od dziesięciu lat przeprowadzany przez Czytaj więcej
  • Nowelizacja ustawy Prawo wodne z perspektywy działania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego: Warszawa - 29 listopada 2019r., Bydgoszcz - 13 grudnia 2019r. +

    Nowelizacja ustawy Prawo wodne z perspektywy działania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego: Warszawa - 29 listopada 2019r., Bydgoszcz - 13 grudnia 2019r. Tematyka szkolenia:  Pobór opłat stałych i zmiennych według ustawy Prawo Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.