Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie w sprawie opodatkowania unijnej dotacji do kanalizacji. Opodatkowanie dotyczy osób, które dzięki unijnym dopłatom, taniej podłączyły się do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Rozpatrywana przez NSA  sprawa odnosiła się do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, które  dzięki środkom z NFOŚiGW, udzieliło swoim klientom rabatu za podłączenie do sieci. Sądzono, że w związku z takim rabatem nie jest konieczne wystawienie PIT 8C odbiorcom usług. Takiej opinii nie podzielił urząd skarbowy. NSA uznał,  wyroku, z dnia 2 lutego 2016 roku - sygnatura akt II FSK 3469/13 - iż uzyskana bonifikata nie jest rabatem, ale  stanowi nieodpłatne świadczenie usług, czyli jest przychodem dla  odbiorców i podlega opodatkowaniu.

Wyrok NSA rodzi konsekwencje prawne w stosunku do przedsiębiorstw, które postąpiły  analogicznie i zobowiązuje je do wystawienia odbiorcom usług PIT 8C, natomiast klienci przedsiębiorstwa zobowiązani są do zapłaty podatku za uzyskany przychód.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.