PWiK w Suwałkach w maju tego roku zakończyło swoją najdroższą i najbardziej złożoną technologicznie inwestycję - budowę suszarni osadów ściekowych. Tym samym sfinalizowało projekt pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach - etap II ˮ o wartości prawie 36 mln PLN. To wydarzenie zbiegło się z 30. urodzinami przedsiębiorstwa, które jako samodzielna jednostka organizacyjna istnieje od 1 stycznia 1986 roku.

Jubileusz SuwalkiW dniu 20 października br. zorganizowano uroczyste seminarium pt.: „Zmiany w gospodarce osadowej i usuwanie uciążliwych zapachów połączone z jubileuszem 30-lecia działalności PWiK”, które patronatem honorowym objęła Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”.

W uroczystościach uczestniczyła Prezes Izby Dorota Jakuta, która z rąk Prezesa Zarządu PWiK w Suwałkach – Pana Grzegorza Kochanowicza w imieniu IGWP odebrała pamiątkową statuetkę z podziękowaniem za współpracę i troskę o dobre warunki dla działalności branży wod-kan.

Osiągnięcia PWiK w Suwałkach, to przede wszystkim satysfakcja odbiorców, utrzymywanie wysokich standardów takich jak solidność, rzetelność w zakresie wykonywanych usług, kompetencja załogi i ciągły rozwój by polepszać i usprawniać działalność z myślą zarówno o pracownikach jak i o mieszkańcach Suwałk, a także sąsiadujących gmin.

Zarządowi i wszystkim pracownikom PWiK w Suwałkach życzymy kolejnych lat wypełnionych sukcesami.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1