Zakończyła się III edycja Forum Ochrony Środowiska, na które organizator, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zaprosił do Warszawy w dniach 6-7 marca 2017 r. Do stolicy zjechało blisko 200 osób, by przez dwa dni uczestniczyć w jednym z najważniejszych wydarzeń konferencyjnych, jakie organizowane jest staraniami Izby.

Gabriela Teresa Lenartowicz

Członek Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

polityk i samorządowiec, w latach 2008–2014 prezes Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, następnie członek zarządu województwa śląskiego, w 2015 wicewojewoda śląski, posłanka na Sejm VIII kadencji.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii

Urodził się 4 października 1956 roku w Warszawie. W 1981 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Był wykładowcą Instytutu Telekomunikacji Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Od 1997 roku pełnił obowiązki dyrektora ds. strategii Instytutu eGospodarki w Centrum Adama Smitha w zakresie mechanizmów rynku i strategii rozwoju branży telekomunikacyjnej. W 2007 roku był wiceministrem gospodarki. W tym czasie zajmował się między innymi kwestią środków z UE w zakresie POIG i POIiŚ. Pełnił obowiązki prezesa w firmie Exatel S.A., doradzał regulatorowi rynku telekomunikacyjnego oraz operatorom telekomunikacyjnym w kształtowaniu strategii. Jako wiceprezes Mazowieckiego Klastra ICT był jednym z inicjatorów joint-venture z Ukraińską Agencją Kosmiczną.

Minister Andrzej Piotrowski w Ministerstwie Energii nadzoruje pion energetyki.

II Forum Ochrony Środowiska, zorganizowane w Warszawie w dniach 15-16.02.2016 przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, poświęcone było ochronie klimatu w kontekście rozwoju miast oraz szansom, jakie stawia przed przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi energia odnawialna. Podczas debaty inauguracyjnej poruszono kwestie moralnych aspektów ochrony środowiska w świetle encykliki papieża Franciszka „Laudato si”. Podkreślono konieczność zmiany sposobu myślenia każdego człowieka o środowisku oraz wprowadzenia nowego proekologicznego stylu życia. Zwrócano uwagę na potrzebę prowadzenia uczciwej debaty i etyczną ocenę modeli rozwoju, a także na pasję, która powinna towarzyszyć trosce o świat. Wypowiadali się Abp Celestino Migliore - Nuncjusz Apostolski w Polsce, prof. Jerzy Buzek - Przewodniczący Komisji Przesyłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Mariusz Gajda - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Tomasz Żuchowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, prof. Jadwiga Rotnicka - Wiceprzewodnicząca Senackiej Komisji Środowiska, Prof. Andrzej Mizgajski - Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska, prof. Marek Gromiec - Przedstawiciel Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, dr Tadeusz Rzepecki - Przewodniczący Rady IGWP, Olgierd  Dziekoński - doradca Prezesa BOŚ.

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne tylko dla uczestników konferencji. Do odblokowania treści prosimy wpisać hasło podane w mailu.

DZIEŃ 1 - 06.03.2017

PANEL INAUGURACYJNY: STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU I JEJ EKOLOGICZNE WYZWANIA

Moderator: Agaton Koziński Polska The Times

11.00 - 12.30

Rozpoczęcie i powitanie: Prezes Dorota Jakuta , Profesor Jerzy Buzek
Debata: prof. Jerzy Buzek - Przewodniczący Komisji Przesyłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Jadwiga Rotnicka- Zastępca Przewodniczącego Senackiej Komisji Środowiska, Gabriela Lenartowicz – Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Mariusz Gajda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Witold Słowik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Andrzej Piotrowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Iwona Koza - Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, prof. dr hab. Jerzy Hausner  - Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

12.30 - 12:50

Dyskusja

12:50 - 13:05

Przerwa kawowa

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. NOWE UREGULOWANIA PRAWNE

Moderator: dr inż. Tadeusz Rzepecki - Przewodniczący Rady IGWP

13:05 - 13:30

Mateusz Balcerowicz – Dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska
Nowe prawo wodne jako podstawa gospodarowania wodami w Polsce

13:30 - 13:50

Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
Kodeks Urbanistyczno-Budowlany i propozycje rozwiązań dla branży wod-kan

13:50 - 14:10

Grzegorz Wiśniewski – Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej
Energetyczno-klimatyczny pakiet zimowy Unii Europejskiej i jego wpływ na działalność sektora komunalnego

14:10 - 14:30

Dyskusja: prelegenci i zaproszeni goście

14:30 - 15:05

Lunch

 ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

Moderator : Andrzej Osiński - ekspert IGWP

15:05 - 15:25

dr hab. inż. Paweł Licznar - prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej
Adaptacja systemów odwodnienia do zmian klimatycznych.

15:25 - 15:45

Maciej Kiełbus - Ekspert prawny Związku Miast Polskich
Zagospodarowanie przestrzenne, a systemy odwodnieniowe

15:45 - 16:05

dr inż.Tomasz Bergier - AGH w Krakowie - Fundacja Sendzimira
Przykłady zastosowania zielonej infrastruktury w nowoczesnej gospodarce wodami opadowymi

16:05 - 16:25

Jacek Zalewski  - Ove Arup&Partners
Potencjał adaptacji miast do zmian klimatu poprzez zielono-niebieską infrastrukturę

16:25 - 16:40

Roman Wiertelak - Ekspert IGWP
Prezentacja Zeszytu Specjalnego IGWP  "Problematyka zagospodarowania wód opadowych i roztopowych"

16:40 - 17:00

Dyskusja: prelegenci i zaproszeni goście

 19:30

Teatr Kamienica spektakl + poczęstunek

DZIEŃ 07.03.2017

NOWOCZESNA FIRMA WODOCIĄGOWA cz.I

Moderator: Piotr Ziętara -Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  S.A. w Krakowie

9:30 - 9:50

Tomasz Konieczny - Dyrektor Centrum Nowych Technologii MPWiK S.A. we Wrocławiu
Projekty B R praktycznym narzędziem do budowy innowacyjnej firmy wodociągowej

9:50 - 10:20

dr Paweł Chudziński - Prezes Zarządu Aquanet S.A. w Andrzej Osiński - ekspert IGWP ds.benchmarkingu
Benchmarking jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem wod-kan

10:20 - 10:40

dr inż. Wojciech Koral - Politechnika Śląska
Monitoring systemów i obiektów wodociągowych

10:40 - 11:00

Klara Ramm menadżer rozwoju Veolii, ekspert IGWP
Praktyczne wdrożenia gospodarki w obiegu zamkniętym

11:00 - 11:30

Janusz Adamek – Prezes Zarządu Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o., Jan Buczkowski – Prezes MPECWiK Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej
Rola zdalnych odczytów wodomierzy w optymalizacji działań firm wodociągowo-kanalizacyjnych

11:30 - 11:50

Michał Wiktor Żmijewski - koordynator, architekt Piątka Sp. J.
Przedsiębiorstwo wodociągowe w czasach transformacji cyfrowej

11:50 - 12:10

dyskusja: prelegenci i zaproszeni goście         

12:10 - 12:25

Przerwa kawowa

NOWOCZESNA FIRMA WODOCIĄGOWA cz.II

Moderator: dr Krzysztof Głuc - Wiceprezes Zarządu Sądeckich Wodociągów Sp.z o.o.

12:25 - 12:45

dr inż. Tadeusz Rzepecki - Prezes Tarnowskie Wodociągi Sp.z o.o.
Wykorzystanie krajowych Funduszy Ekologicznych: OZE metodą na obniżenie kosztów działalności na przykładzie Tarnowskich Wodociągów.

12:45 - 13:05

Andrzej Wójtowicz - Prezes Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.
Wyzwania strategiczne przedsiębiorstwa wodociągowego w zmieniającej się rzeczywistości

13:05 - 13:25

Aleksandra Suchorzewska, Starszy Menedżer w KPMG w Polsce
Zarządzanie infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną

13:25 - 13:45

Sławomir Wasilewski - Kierownik Działu Technik Informatycznych w Pionie Wsparcia MPWIK w m.st.Warszawie S.A
Wsparcie procesu eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zintegrowanymi rozwiązaniami informatycznymi

14:05 - 14:25

dr inż. Marek Szelągowski - Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Zarządzanie procesowe w przedsiębiorstwie komunalnym – perspektywy i możliwości

14:25 - 14:45

Mariusz Chmiel - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektów Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle
Procesy konsolidacji zarządzania usługami wod-kan i ich efekty

14:45 - 15:05

dyskusja: prelegenci i zaproszeni goście

zakończenie

15:05

LUNCH

Radisson Blu Centrum Hotel, Warsaw

Ul. Grzybowska 24
00-132 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 321 88 88
Faks: +48 22 321 88 89
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rezerwacje

+00 0800 35 31 265 numer bezpłatny
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” wspólnie ze Stowarzyszeniem Dialog i Rozwój, organizuje II Forum Ochrony Środowiska. Odbędzie się ono w dniach 15-16 lutego 2016 roku , w Warszawie   Jest  ono doskonałą okazją do zaprezentowania osiągnięć Polski w dziedzinie ochrony środowiska. Jednak szczególnie zależy nam na przedstawieniu najlepszych praktyk w sektorze usług komunalnych.

Temat  II Forum  Ekologia stymulatorem rozwoju miast, wywołany został wzrastającą rolą terenów zurbanizowanych, które stały się siedliskiem życia ponad połowy mieszkańców Ziemi. We wszystkich krajach świata wzrasta liczba aglomeracji i ich liczebność.  Proces urbanizacji jest jednym z najbardziej uderzających przejawów współczesnej cywilizacji,  zachodzi również w Polsce. Większość Polaków żyje w miastach,  znajdując tu  pracę, przyczyniając się do  wzrostu gospodarczego. Wydaje się, że trend migracyjny ze wsi do miast jest nieodwracalny. Ale miasta to jednocześnie rosnące wyzwa­nia związane z koniecznością rozwoju usług komunalnych   (trans­port, odpady, dostęp do zdrowej wody, czyste środowisko, niski poziom emi­sji szkodliwych gazów itd.), przy zachowaniu zasad ochrony środowiska.  Dlatego problematyka zrównoważonego i inteligentnego rozwoju miast przykuwa uwagę polityków, uczonych, mediów. Kryzys ekologiczny, wzrost liczby ludności świata , ocieplenie klimatu, zanieczyszczenie środowiska wymieniane są jednomyślnie przez osoby  zarządzające miastami  oraz   wielu wybitnych specjalistów.

Nie istnieje żadna inna  zadawalająca forma osadnictwa, która zastąpiłaby miasta. Dlatego powinniśmy dbać o to, by życie w nich było zdrowe, wygodne, przyjazne człowiekowi. Jednocześnie nie wolno nam niszczyć środowiska naturalnego, bez niego miasta skazane są na zagładę. Funkcjonujący w  Polsce model konsumpcji nie odbiega od europejskiego. Mamy wciąż nowe, niekoniecznie uzasadnione potrzeby, dążymy do komfortu, ale czas płynie nam coraz szybciej. Czy więc  mieszkańcy terenów zurbanizowanych gotowi są na przy­ję­cie modelu kon­sump­cji umiar­ko­wa­nej i roz­sąd­nej, czy zaak­cep­tują różne ogra­ni­cze­nia, obowiązkowy recy­kling, oszczędność zasobów, zgodzą się na budowę w sąsiedztwie spalarni, farm wiatrowych, fotowoltaicznych? Inwestycje te zmieniają przecież krajobraz już teraz i coraz bardziej zbliżają się do naszych domów.

Świat się zmienia niezależnie od naszej woli i stawia nam wyzwania, o których jeszcze kilka lat temu nie myśleliśmy. Paliwo powstaje  z biomasy, energia elektryczna ze słońca i wiatru, coraz intensywniej podejmowane są starania o to, by gospodarka funkcjonowała bezodpadowo. Także firmy branży wodociągowo-kanalizacyjnej stoją przed wciąż nowymi wyzwaniami związanymi z wdrażaniem nowych technologii,  w procesach  oczyszczania ścieków, uzdatniania wody. Koncentrują się również na innowacyjności, rozwiązaniach  zmniejszających energochłonność koszty  funkcjonowania.

Dorota Jakuta
Prezes IGWP

19 stycznia 2015 roku odbyła się w Warszawie konferencja – Forum Ochrony Środowiska.

Przedstawiciele rządu, samorządów, świata nauki, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych związanych z ochroną środowiska, reprezentujący tak ważne gałęzie polskiej gospodarki jak energetyka i gospodarka wodna, dokonali analizy stanu obecnego oraz oceny wyzwań stojących w tym zakresie przed Polską. Mówiono więc o potrzebach gospodarki wodnej, miejscu energii odnawialnej na ekologicznej mapie kraju, gospodarce surowcowo-energetycznej i źródłach  finansowania koniecznych inwestycji.

Konferencję otworzyli: Dorota Jakuta Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” i Michał Wojtczak Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni Środowisku”, Senator RP.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 17 maja 2021 +

    Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 17 maja 2021 Termin webinarium 17 maja 2021 r., godz. 09.00 - 14.00 Tematyka Czytaj więcej
  • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

    Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • 1