Serdecznie Państwa zapraszamy na kolejne szkolenie z cyklu kierowanego  do kadry kierowniczej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych IGWP MANAGEMENT:

Zasady gospodarowania środkami publicznymi przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w świetle aktualnych uwarunkowań prawnych -
Karpacz - 7 kwietnia 2016r.

Opis i cel szkolenia:

Przedsiębiorstwa wod-kan coraz częściej podejmują działalność niezwiązaną bezpośrednio z zaspokajaniem potrzeb społeczności samorządowej w zakresie dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. O ile poszukiwanie dodatkowych obszarów prowadzenia działalności gospodarczej znajduje uzasadnienie ekonomiczne, to jednak budzi pewne wątpliwości wśród organów orzeczniczych. Na tym tle pojawia się pytanie o dopuszczalne granice prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa wod-kan. Czy wyznacza je sfera użyteczności publicznej, czy może przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne mogą poza nią wykraczać?

Omówione zostaną również aktualne regulacje dot. prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Problem ten wydaje się szczególnie aktualny w kontekście czekających nas w 2016r. zmian legislacyjnych. W kwietniu br. upływa termin implementacji trzech dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady z zakresu zamówień publicznych, tj. dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE oraz dyrektywy 2014/23/UE. Implementacja w/w dyrektyw pozwoli m.in. na uelastycznienie i przyspieszenie procesu udzielania zamówień publicznych. Nowe przepisy ułatwią korzystanie z procedury dialogu konkurencyjnego i procedury konkurencyjnej z negocjacjami, a także pozwolą na rezygnację lub zmianę kolejności poszczególnych etapów w procedurze zamówienia publicznego. Z praktycznego punktu widzenia istotne są również regulacje dotyczące obowiązkowej komunikacji elektronicznej między wykonawcą i zamawiającym. Warto również zauważyć, że dyrektywy zamówieniowe z 2014 r. kodyfikują zasady powierzania zadań i zawierania umów w ramach współpracy publiczno-publicznej, w tym zamówień udzielanych podmiotom zależnym (tzw. zamówień in-house).

Uczestnicy szkolenia będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie gospodarowania środkami publicznymi oraz zostaną zaznajomieni zarówno z obecnie obowiązującym stanem prawnym, jak i z przepisami dyrektyw zamówieniowych, których termin implementacji przypada na kwiecień 2016 r. Szkolenie zostanie wzbogacone o case study, które ułatwią późniejsze zastosowanie uzyskanej wiedzy w praktyce.

Prowadzący:

Dr Jędrzej Bujny, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partner i szef działu prawa administracyjnego w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci spółka komandytowa w Poznaniu. W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w prawie samorządowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, zagospodarowania odpadów oraz w prawie energetycznym.

Program szkolenia:

Blok I – dopuszczalne granice prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

 • przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jako spółka komunalna
 • prowadzenie działalności gospodarczej przez spółkę komunalną
 • ograniczenia wynikające z ustawy o gospodarce komunalnej
 • case study (analiza raportu NIK)

Blok II – obowiązki spółek komunalnych w zakresie gospodarowania środkami publicznymi  

Część I – przygotowanie i prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne przez przedsiębiorstwa wod-kan

 • wprowadzenie (podstawy prawne i podstawowe pojęcia)
 • organizacja zamówień publicznych w przedsiębiorstwie wod-kan
 • zamówienia całkowicie lub częściowo wyłączone spod reżimu ustawy prawo zamówień publicznych
 • progi kwotowe i związane z nimi procedury udzielania zamówień
 • odpowiedzialność za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych:
  • odpowiedzialność na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • odpowiedzialność karna

Część II – przegląd najważniejszych zmian wynikających z dyrektyw zamówieniowych

 • mechanizmy z dyrektywy 2014/25/UE mające na celu uproszczenie i  przyspieszenie procesu udzielania zamówień publicznych w  sektorze gospodarki wodnej
 • zasady wykorzystania pozaekonomicznych celów zamówień publicznych (np. ochrona środowiska, innowacyjność)
  • zasady ograniczania kryterium najniższej ceny na rzecz ofert najkorzystniejszych ekonomicznie
 • elektronizacja zamówień publicznych (e-Procurement)
  • wprowadzenie obowiązkowej komunikacji elektronicznej między wykonawcą i zamawiającym
  • zasady ograniczania kryterium najniższej ceny
 • jednolity europejski dokument zamówienia, jako uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy
 • przepisy dotyczące uproszczenia procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych

Blok III – pytania do eksperta  

Miejsce organizacji konferencji: Hotel Alpejski****, ul. Ogrodnicza 8, KARPACZ

Czas trwania konferencji: - 10.00 – 17.00

Koszt uczestnictwa: 880,00 zł netto (dla członków IGWP) + 23% VAT i 1020zł  netto + 23% VAT (dla przedsiębiorstw nie będących członkami IGWP) i obejmuje: nocleg w hotelu (z 7/8.04), materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, uroczystą kolację, możliwość korzystania z atrakcji hotelowych  (basen, jaccuzi, sauny).

Koszt uczestnictwa w konferencji bez noclegu i kolacji: 450zł netto dla członków IGWP i 520zł netto dla pozostałych przedsiębiorstw.

UWAGA!!! Istnieje możliwość przedłużenia rezerwacji hotelowej na weekend.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonych formularzach na nr faksu 52 376 89 29 lub na adres mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 25 marca br. Wszelkich informacji nt. konferencji udziela:

Justyna Kasierska, tel. 52 376 89 28

Płatność – na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty szkolenia.

Uwaga!!! Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest otrzymanie pisemnego potwierdzenia uczestnictwa przesłanego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Przypominamy, że uczestnictwo w trzech konferencjach z cyklu IGWP Management pozwoli na uzyskanie Certyfikatu Profesjonalnego Managera Spółki Komunalnej wystawionego przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”

                                                                                                                            

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych +

  Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez Stowarzyszenie Czytaj więcej
 • Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 +

  Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 Termin webinarium 1 lipca 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
 • 1