Serdecznie Państwa zapraszamy na kolejne szkolenie z cyklu kierowanego  do kadry kierowniczej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych IGWP MANAGEMENT:

Zasady gospodarowania środkami publicznymi przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w świetle aktualnych uwarunkowań prawnych -
Karpacz - 7 kwietnia 2016r.

Opis i cel szkolenia:

Przedsiębiorstwa wod-kan coraz częściej podejmują działalność niezwiązaną bezpośrednio z zaspokajaniem potrzeb społeczności samorządowej w zakresie dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. O ile poszukiwanie dodatkowych obszarów prowadzenia działalności gospodarczej znajduje uzasadnienie ekonomiczne, to jednak budzi pewne wątpliwości wśród organów orzeczniczych. Na tym tle pojawia się pytanie o dopuszczalne granice prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa wod-kan. Czy wyznacza je sfera użyteczności publicznej, czy może przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne mogą poza nią wykraczać?

Omówione zostaną również aktualne regulacje dot. prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Problem ten wydaje się szczególnie aktualny w kontekście czekających nas w 2016r. zmian legislacyjnych. W kwietniu br. upływa termin implementacji trzech dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady z zakresu zamówień publicznych, tj. dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE oraz dyrektywy 2014/23/UE. Implementacja w/w dyrektyw pozwoli m.in. na uelastycznienie i przyspieszenie procesu udzielania zamówień publicznych. Nowe przepisy ułatwią korzystanie z procedury dialogu konkurencyjnego i procedury konkurencyjnej z negocjacjami, a także pozwolą na rezygnację lub zmianę kolejności poszczególnych etapów w procedurze zamówienia publicznego. Z praktycznego punktu widzenia istotne są również regulacje dotyczące obowiązkowej komunikacji elektronicznej między wykonawcą i zamawiającym. Warto również zauważyć, że dyrektywy zamówieniowe z 2014 r. kodyfikują zasady powierzania zadań i zawierania umów w ramach współpracy publiczno-publicznej, w tym zamówień udzielanych podmiotom zależnym (tzw. zamówień in-house).

Uczestnicy szkolenia będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie gospodarowania środkami publicznymi oraz zostaną zaznajomieni zarówno z obecnie obowiązującym stanem prawnym, jak i z przepisami dyrektyw zamówieniowych, których termin implementacji przypada na kwiecień 2016 r. Szkolenie zostanie wzbogacone o case study, które ułatwią późniejsze zastosowanie uzyskanej wiedzy w praktyce.

Prowadzący:

Dr Jędrzej Bujny, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Partner i szef działu prawa administracyjnego w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci spółka komandytowa w Poznaniu. W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w prawie samorządowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, zagospodarowania odpadów oraz w prawie energetycznym.

Program szkolenia:

Blok I – dopuszczalne granice prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

 • przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jako spółka komunalna
 • prowadzenie działalności gospodarczej przez spółkę komunalną
 • ograniczenia wynikające z ustawy o gospodarce komunalnej
 • case study (analiza raportu NIK)

Blok II – obowiązki spółek komunalnych w zakresie gospodarowania środkami publicznymi  

Część I – przygotowanie i prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne przez przedsiębiorstwa wod-kan

 • wprowadzenie (podstawy prawne i podstawowe pojęcia)
 • organizacja zamówień publicznych w przedsiębiorstwie wod-kan
 • zamówienia całkowicie lub częściowo wyłączone spod reżimu ustawy prawo zamówień publicznych
 • progi kwotowe i związane z nimi procedury udzielania zamówień
 • odpowiedzialność za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych:
  • odpowiedzialność na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • odpowiedzialność karna

Część II – przegląd najważniejszych zmian wynikających z dyrektyw zamówieniowych

 • mechanizmy z dyrektywy 2014/25/UE mające na celu uproszczenie i  przyspieszenie procesu udzielania zamówień publicznych w  sektorze gospodarki wodnej
 • zasady wykorzystania pozaekonomicznych celów zamówień publicznych (np. ochrona środowiska, innowacyjność)
  • zasady ograniczania kryterium najniższej ceny na rzecz ofert najkorzystniejszych ekonomicznie
 • elektronizacja zamówień publicznych (e-Procurement)
  • wprowadzenie obowiązkowej komunikacji elektronicznej między wykonawcą i zamawiającym
  • zasady ograniczania kryterium najniższej ceny
 • jednolity europejski dokument zamówienia, jako uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy
 • przepisy dotyczące uproszczenia procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych

Blok III – pytania do eksperta  

Miejsce organizacji konferencji: Hotel Alpejski****, ul. Ogrodnicza 8, KARPACZ

Czas trwania konferencji: - 10.00 – 17.00

Koszt uczestnictwa: 880,00 zł netto (dla członków IGWP) + 23% VAT i 1020zł  netto + 23% VAT (dla przedsiębiorstw nie będących członkami IGWP) i obejmuje: nocleg w hotelu (z 7/8.04), materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, uroczystą kolację, możliwość korzystania z atrakcji hotelowych  (basen, jaccuzi, sauny).

Koszt uczestnictwa w konferencji bez noclegu i kolacji: 450zł netto dla członków IGWP i 520zł netto dla pozostałych przedsiębiorstw.

UWAGA!!! Istnieje możliwość przedłużenia rezerwacji hotelowej na weekend.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonych formularzach na nr faksu 52 376 89 29 lub na adres mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 25 marca br. Wszelkich informacji nt. konferencji udziela:

Justyna Kasierska, tel. 52 376 89 28

Płatność – na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty szkolenia.

Uwaga!!! Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest otrzymanie pisemnego potwierdzenia uczestnictwa przesłanego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Przypominamy, że uczestnictwo w trzech konferencjach z cyklu IGWP Management pozwoli na uzyskanie Certyfikatu Profesjonalnego Managera Spółki Komunalnej wystawionego przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”

                                                                                                                            

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.